Hertziakliniken erbjuder blodprovtagning för analys avseende förekomst av SARS-CoV-2 IgG-antikroppar som markör på genomgången covid-19-infektion. 

Observera att Hertziakliniken INTE erbjuder provtagning avseende pågående/aktuell covid-19-infektion.

  • Notera att IgG-antikroppar vanligen kan påvisas 1-4 veckor efter symtomdebut. Det finns ännu begränsad information om antikroppssvar, immunitet och risk för återinfektion för SARS-CoV-2. 

  • Det är oklart om alla individer och då främst de med milda symtom utvecklar påvisbara IgG-antikroppar efter genomgången covid-19.

  • Sannolikt ger genomgången covid-19 ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid. 

  • Det saknas kunskap om hur länge ett antikroppssvar kvarstår och det är inte säkert att antikropparna ger ett komplett skydd mot sjukdom vid nyexponering för SARS-CoV-2. 

  • Även om en individ som nyligen (inom 3 – 6 månader) genomgått en covid-19 infektion sannolikt har en grundimmunitet får vetskapen om ett påvisat antikroppssvar inte ersätta de skyddsåtgärder som tillämpas för att minska risken för smitta på arbetsplatsen.

För provtagning kontakta oss via vårt formulär:

Hertziakliniken© 2020