Varmt välkommen till oss på Hertziakliniken Specialistläkarmottagning i centrala Göteborg, en privat- och företagshälsovård med en personlig och familjär atmosfär.

 

På Hertziakliniken arbetar erfarna specialistläkare, sjuksköterskor och psykologer. Vi tror på det goda samtalet med patienten i centrum och den mentala hälsans betydelse.

Vi vill erbjuda möjligheten till en privat- och företagshälsovård med en hemkänsla, en personlig och familjär atmosfär där patienten är i centrum. Att bli välkomnad med ett leende och en känsla av att vi ser och känner igen dig, att få komma till en och samma läkare som känner dig och din hälsa, det är vår idé med en personligare läkarmottagning.

Vi erbjuder ditt företag, specialistläkare inom allmänmedicin, arbets- och miljömedicin, psykiatriker, psykologer, coachning, provtagning, vaccinationer, hälsoundersökningar, råd och stöd i arbetsmiljöfrågor samt flygmedicin.

Besök oss gärna på vår hemsida för mer information: www.hertziakliniken.se

Hertziakliniken© 2020